Hout Bay, uchatka

Uchatki zwane też kotiki afrykańskie

Foki w Kapsztadzie

Uszatka pływająca w wodach oceanu w okolicach Hout Bay

Hout Bay to kiedyś mała wioska rybacka, wchłonięta już przez rozrastający się Kapsztad, ale dalej utrzymuje swoistą atmosferę. Otoczona łańcuchem skalistych gór z jednej strony i zimnymi wodami Oceanu Atlantyckiego z drugiej strony. Z Hout Bay wyruszają co dzień statki wożące turystów do pobliskich wysp z uchatkami. Powszechnie uważa się, że to foki, i trzeba być specjalistą żeby zobaczyć różnicę pomiędzy foką i uchatką, dlatego ta pomyłka (najważniejsza, bardzo oczywista różnica to fakt że uchatki mają uszy, a foki - nie). W okolicach Hout Bay jest ich wiele, część wyleguje się na skałach, inne baraszkują w wodzie. Najciekawiej wyglądają te unoszone przez fale (zdjęcie po prawej), z płetwami wystawionymi ponad powierzchnię wody. Robią to dlatego że w płetwach koncentruje się większość naczyń krwionośnych doprowadzających ogrzaną krew do reszty ciała, ponieważ temperatura powietrza jest wyższa niż temperatura wody, w ten sposób się ogrzewają.