Park Narodowy Bontebok w RPA

Co zobaczysz w Parku Bontebok?

Naturalnym obszarem gdzie żyły bonteboki był pas przylądkowych równin o szerokości zaledwie 56 km pomiędzy rzeką Bot od zachodu i Mossel Bay od wschodu. Przed przybyciem europejskich kolonizatorów pasły się tutaj beztrosko wielkie stada blueboków, ale niestety, na początku XIX wieku zostały one całkowicie wybite przez nierozmyślnych myśliwych a w ciągu następnych 30 lat ilość bonteboków zmniejszyła się do parudziesięciu. Pamiętając stracone blueboki Damaliscus pygargus, kilku farmerów z dystryktu Bredasdorp doszło do wniosku, że konieczne będzie wprowadzenie ochrony tych wymierających zwierząt.

W 1931 roku proklamowany został pierwszy Bontebok National Park na obszarze nadbrzeżnego fynbosu na południe od Bredasdorp z populacją zaledwie 17 bonteboków. Jednak problemy z pastwiskami i choroby grzybicze roślin zmusiły władze do przeniesienia parku w obecne granice, obok miasta Swellendam. Powstał tam drugi Park Narodowy Bontebok na obszarze 2786 ha w roku 1961 na zboczach majestatycznych gór Langeberg. Od tego czasu stado powiększyło się z 60 sztuk do ponad 300 plus dodatkowe 1000 znajduje się w różnych parkach na terenie RPA.

Wśród innych zwierząt jakie mogą zobaczyć turyści odwiedzający PN Bontebok są grey rhebok, cape grysbok, steenbok i grey duiker. Z drapieżników spotyka się jedynie lisy i szakale. Przez park przepływa rzeka Breede z karpiami i ostatnio sprowadzonymi large-mouth bass. Inne interesujące ryby to kaapse nooientjie (cape lady) i Cape moonfish (Monodactylus falciformis).

Najlepszym miejscem do zobaczenia bonteboków jest w Lang Elsieskraal, kemping i area zarządzana przez wodza Khoikhoi. Bonteboki rodzą się we wrześniu w październiku i w listopadzie, kiedy większość roślin zaczyna kwitnąć. Park Bontebok leży w jednym z najbogatszych królestw florystycznych w świecie, z ponad 470 gatunkami roślin w tym 52 gatunkami traw. Tworzy część Przylądkowego Królestwa Florystycznego, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO.

Bontebok, widziany w Parku Narodowym Bontebok
Bontebok w parku nazwanym też Bontebok