Antylopy szablorogie, opis i zdjęcie

Parę słów o antylopie szablorogiej

Antylopy Szablorogie
Antylopy szablorogie są trudne do spotkania w Krugerze. Większość z nich skoćczyła jako trofea myśliwskie.

Antylopa Szabloroga

Hippotragus niger - osobniki obojga płci odznaczają się imponującymi zakrzywionymi rogami (szczególnie okazałymi u samców) oraz charakterystyczną czarno-białą głową. Rogi zakrzywione do tyłu są niebezpieczną bronią. Antylopa zdolna jest zrobić przewrót do tyłu i nadziać na rogi napastnika. Antylopa szabloroga osiąga 125 do 150 centymetrów wysokości i waży 200 do 270 kilogramów, samce są większe od samic. Samce są koloru smoliście czarnego, samice kasztanowo-brązowe. Zwierzęta te, żywiące się głównie trawą, zamieszkują suche, otwarte, lesiste obszary Pretoriuskop i Letaba w Parku Krugera. Żyją w stadach liczących od 10 do 30 osobników, którymi przewodzi jeden dorosły samiec. Zwierzę to udało się również przywrócić w kilku innych, mniejszych rezerwatach.