Południowa Afryka

Południowa Afryka - kraje SADC

Państwa SADC - Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki (ang. Southern African Development Community, SADC)

Biomy Południowej Afryki (Strefy Roślinne)

Południowa Afryka jest jednym z najbogatszych przyrodniczo, a przy tym najbardziej dostępnym z regionów Czarnego Kontynentu. W Południowej Afryce występuje aż dziesięć różnych biomów (obszarów roślinnych).

Mixed Woodland (Lasy mieszane)

Pustynia Namib

Dry Woodland (Lasy suche)

Karoo Shrubland (Karru niskie krzewy)

Moist Woodland (Wilgotne lasy)

Afro-Montane

Kalahari Sawanna

Lasy

Highveld Grassland

Fynbos