Nektarnik na kwiatach protea

Kwiaty zapylane przez ptaki

Nektarnik Przylądkowy na kwiatach protea
Nektarnik Przylądkowy zapyla kwiaty fynbosu